Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Fes-te amic/ga

amics 1

1 de cada 4 persones tindrem un problema de salut mental

amics 2

 Totes 4 tenim molt a fer

Si fas una transferència a SMC demana el teu certificat fiscal 

FES-TE AMIC DE LA SALUT MENTAL
i millora la vida de les persones i famílies amb problemes de salut mental:

* Camps obligatoris

VULL COL·LABORAR

 10€ 20€ 50€ Altre quantitat. quina?
Periodicitat
 mensual trimestral anual puntual
Carregueu el rebut en aquest compte:

També podeu fer el vostre donatiu amb un ingrés al compte de SMC:

ES38 2100 0852 0402 0052 3706 (La Caixa)
ES34 1491 0001 2120 4288 9721 (Triodos Bank)


Indiqueu en el concepte:
Donatiu i el vostre nom i cognoms

 Marca la casella si vols rebre les comunicacions de Salut Mental Catalunya
 Marca la casella si autoritzes a guardar les teves dades a la base de dades de Salut Mental Catalunya, sota criteris de la Llei de Protecció de Dades

Si vols rebre el certificat per desgravar-te el donatiu, envia’ns un mail a amics@salutmental.org amb les teves dades:

  • Nom i cognoms
  • NIF
  • correu electrònic (per enviar-te el certificat)
  • import del donatiu realitzat

Ordre de domiciliació: Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a la Fundació Privada Salut Mental Catalunya amb NIF G64746613 i domicili a C. Nou de Sant Francesc, 42 (Barcelona) a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte; i a la nostra entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions del creditor. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb aquesta. Entot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim de 8 setmanes a partir d ela data en què es va debitar en el seu compte.

Dades personals: Segons el que preveu la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, FUNDACIÓ PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA posa en el seu coneixement que les dades de caràcter personal de les que disposa com a conseqüència de fer-se amic de la salut mental s’incorporen a un fitxer titularitat de l’entitat FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA denominat “COMUNICACIÓ”, que es troba tant en suport automatitzat com en paper, la finalitat del qual es gestionar les dades de les persones que volen rebre informació de les activitats i projectes de l’entitat.

Els destinataris de la informació són tots els departaments de la FUNDACIÓ PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA que requereixin aquesta informació per dur a terme les tasques que li són pròpies, així com els estaments oficials públics i privats que per obligació legal o necessitat material hagin d’accedir a les dades.

Les dades només es fan servir per gestionar els serveis que demaneu a la Fundació i per informar-vos de les activitats que organitzem per si us poden interessar. Les seves dades no s’utilitzaran per a cap finalitat diferent a la descrita, ni seran cedides a cap tercer sense el seu consentiment previ. Així mateix, si no desitgeu rebre cap més comunicació, podeu enviar un correu electrònic a comunicacio@salutmental.org amb el text “ESBORRAR” en l’assumpte i us donarem de baixa del servei. Si en el termini de 30 dies no ens manifesta el contrari, entendrem que consentiu el tractament proposat.

En tot cas, vostè té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se  per escrit a FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA, carrer Nou de Sant Francesc, 42 (08002 Barcelona), o a l’adreça de correu electrònic protecciodades@salutmental.org