Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Documentació

Taula de Salut Mental i Addiccions de Santa Coloma de Gramenet

El 30 de maig de 2012 es va constituir la Taula sectorial de Salut Mental i Addiccions (TSMiA) lligada al Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet. Durant el 2013 s’han convocat tres Taules, dos reunions de la Comissió Permanent, dos reunions de cada una de les Comissions de treball: Cartera de servei, Intervenció comunitària i Circuits i Protocols i una reunió de la Comissió de Casos.

Actualment a la Taula, a més dels membres que hi havia al 2012, s’han incorporat de nous. Hi
són tots representants de cada un dels recursos assistencials en matèria de salut mental i
addiccions i un total de sis entitats de la ciutat.

En aquest enllaç es pot veure els objectius i les accions realitzades durant l’any 2013.