Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Com ens financem?

logoSMC fundacio_web

Com ha vingut fent des de la seva creació, la Fundació SMC impulsa una política de captació de recursos activa i creativa amb la finalitat d’obtenir els recursos necessaris per tal de fer realitat els serveis, programes i projectes insuficientment finançats per les administracions públiques, amb l’objectiu de satisfer millor les necessitats del col·lectiu al qual atenem.

Dades econòmiques de la memòria 2013, encara com a Fundació Funamment:

INGRESSOS: 602.183,21 €

  • per serveis: 76.529,20 €
  • subvencions oficials: 399.922,47 €
  • donatius: 82.676,82 €
  • altres ingressos: 43.054,72 €
IngressosFunamment2013

DESPESES: 577.343,01 €

  • personal: 359.960,08 €
  • altres despeses explotació: 161.739,79 €
  • altres serveis: 23.730,49
  • dotació a l’amortització: 20.907,61 €
  • serveis de professionals independents: 8.847,62 €
  • material corporatiu: 555,56 €
DespesesFunamment2013

La Fundació SMC rep el suport econòmic de:

Federació Salut Mental Catalunya

Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona

Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Persones con Enfermedad Mental (FEAFES)

 

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

Fundació Roviralta

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Ajuntament de Mataró

Ajuntament d’Argentona

Ajuntament de Terrassa

Ajuntament El Vendrell

Ajuntament Mollet del Vallès