Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Com ens financem

Memòria econòmica 2013

A continuació podeu veure els quadres amb els balanços d’ingressos i de despeses de la Federació Salut Mental Catalunya durant l’exercici 2013.

INGRESSOS 2013: 640.793,56 €

  • Subvencions: 523.858,89 €
  • Serveis: 65.813,92 €
  • Donatius: 38.790,29 €
  • Altres: 12.330,46 €
IngressosFederacio2013

DESPESES 2013: 592.724,72 €

  • Personal: 322.220,11 €
  • Altres despeses explotació: 230.319,82 €
  • Altres serveis: 22.368,05 €
  • Serveis professionals independents: 7.596,67 €
  • Pòlisses assegurances: 7.330,72 €
  • Dotació amortització: 2.889,35 €
DespesesFederacio2013

Federació Salut Mental Catalunya rep el suport econòmic de:  

 

 

 

logo_secretaria_families_gene Secretaria de Família