Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Acció participativa

El Dia Mundial de la Salut Mental va organitzar l’acció participativa de la butxaca de la salut mental, amb l’objectiu de reivindicar els drets de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. Prop de 300 persones van participar a l’acció de la butxaca, tant les que ho van fer presencialment a Vilanova com els que ho van fer a través de la nostra pàgina web.

Les reivindicacions que els assistents a la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental van dipositar dins la butxaca “El valor dels nostres drets” es poden agrupar en quatre grans temes:

  • DRET A NO SER DISCRIMINATS

ESTIGMA. El dret a no ser discriminats pel fet de patir algun tipus de trastorn mental. Es reivindica l’eradicació de l’estigma que és un factor determinant en la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

  • EL DRET A TENIR UNA FEINA DIGNA

INSERCIÓ LABORAL. El dret a tenir una feina digna, amb els recursos necessaris, que possibiliti una integració plena al món laboral de les persones amb problemes de salut mental, ja sigui en centres protegits o en l’empresa ordinària.

  • EL DRET A UNA ATENCIÓ SANITÀRIA I SOCIAL DE QUALITAT

ATENCIÓ DE QUALITAT. El dret a una atenció sanitària i social de qualitat, que asseguri que les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies estan ben ateses per serveis sanitaris i socials del nostre país. Una atenció que vetlli per la qualitat, però també amb la quantitat adequada a les necessitats de cada persona.

  • EL DRET A UN HABITATGE DIGNE

PISOS I RESIDÈNCIES. El dret a un habitatge digne que, amb els recursos i suports necessaris, permeti viure amb qualitat a les persones amb problemes de salut mental, ja sigui en espais especialitzats pel sector o mantenint la persona al propi domicili amb el suport necessari.

 

butxaca