Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

L’increment de l’SMI: una oportunitat sense mesures addicionals

CET_increment SMI

La satisfacció per la notícia de l’aprovació de l’increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), pel que representava d’aportació als drets laborals de les persones treballadores amb problemes de salut mental, es va veure enterbolida per la constatació que no venia acompanyada d’accions i recursos addicionals per part de les Administracions Públiques. A data d’avui o no hi ha hagut reacció o, la que hi ha hagut, es insuficient.

L’increment de l’SMI, celebrat en el sector per l’impacte directe en la qualitat de vida de les persones treballadores de Centres Especials de Treball (CET), ha comportat activar, des de la corresponsabilitat i el compromís de les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre, accions i mesures per garantir la continuïtat dels projectes laborals que defensen. Projectes laborals que, des de fa temps, faciliten oportunitats d’accedir, romandre i promocionar en el mercat laboral a les persones amb majors necessitats de suports garantint llocs de treball dignes i de qualitat.

Catalunya ha estat, d’ençà que es van normativitzar els CET, capdavantera i compromesa amb l’accés i manteniment en el lloc de treball de les persones amb discapacitat o problemes de salut mental amb majors necessitats de suport, configurant un model singular pel seu caràcter social, inclusiu i curós amb l’aplicació de mesures d’acció positiva, que facilités l’exercici del seu dret al treball i augmentés les oportunitats laborals d’aquest grup de població que, a desembre de 2017, representava el 63,47 % del total de la plantilla amb discapacitat dels CET catalans.

Per la seva banda, ell 16,54% del total de la plantilla amb discapacitat dels CET catalans era de persones amb un trastorn mental. Una xifra que no és baladí si es té en compte que el 76% de l’increment total de contractació que es va experimentar el 2017 respecte de l’any anterior era atribuïble a persones d’aquest grup de població.

Cal una acció decidida, conjunta i corresponsable, entre tots els agents sectorials i socials i totes les administracions implicades per tal de revertir els possibles efectes negatius que podria comportar no acompanyar l’increment del SMI de mesures addicionals, algunes d’elles en clau d’acció positiva, i que garanteixin els llocs de treball actuals i la contractació futura, així com la sostenibilitat dels projectes laborals que gestionen les entitats d’iniciativa social per a fer-lo possible.