Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

El Senat aprova la llei que garanteix el dret a vot, sense excepció, de totes les persones amb problemes de salut mental

votacio

Llum verda a la reforma de la Llei Orgànica de Règim Electoral (LOREG)

La reforma legislativa corregeix la normativa que impedia accedir a aquest dret a 100.000 persones amb diversitat intel·lectual, problemes de salut mental o deteriorament cognitiu.

El Ple del Senat espanyol va aprovar a finals de novembre la reforma de la Llei Orgànica de Règim Electoral (LOREG) que impedia el vot a 100.000 ciutadans per raó de diversitat intel·lectual, mental o cognitiva. La mesura adoptada dóna resposta a una reivindicació històrica de les entitats que representen aquests col·lectius i corregeix una vulneració de drets que els excloïa del sistema democràtic.

Amb aquesta modificació de la normativa legal, les persones amb problemes de salut mental que han estat incapacitades judicialment no només podran votar, sinó que també podran ser candidats i ser escollits en igualtat d’oportunitats a la resta de ciutadans de ple dret inscrits al cens electoral.

La Federació Salut Mental Catalunya i la resta de federacions de salut mental de tot l’Estat, adscrites a la confederació Salud Mental España, han celebrat la reforma de la llei que suposa un pas endavant en l’aplicació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Les modificacions aprovades pel Senat són la supressió dels apartats c) i d), als quals s’estableix que “no tenen dret a sufragi els declarats incapaços en virtut de sentència judicial ferma” i “els internats en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial“. Així, aquests apartats queden substituïts per un paràgraf que estableix que tota persona podrà exercir el seu dret a sufragi actiu, conscientment, lliurement i voluntàriament, sigui quina sigui la forma de comunicar-ho i amb els mitjans de suport que requereixi.

Més informació: NdP Salud Mental España