Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

La ONU aprova una resolució específica sobre salut mental i drets humans

onu

L’ONU va aprovar el passat mes de setembre una resolució específica sobre “Salut mental i Drets Humans“ en la qual reconeix la necessitat de protegir, promoure i respectar tots els drets humans en la resposta global a les qüestions relacionades amb la salut mental. El document recalca que els Estats s’han d’assegurar que les persones amb problemes de salut mental puguin “viure de forma independent, ser incloses en la comunitat, exercir la seva autonomia i capacitat d’actuació, participar de manera significativa en tots els assumptes que les afectin i prendre decisions al respecte, així com aconseguir que es respecti la seva dignitat en igualtat de condicions amb les altres persones“. A més, insta els Estats que “adoptin, de manera activa, mesures per incorporar plenament una perspectiva de drets humans en els serveis de salut mental” i reafirma l’obligació que tenen de “protegir, promoure i respectar tots els drets humans i les llibertats fonamentals i de vetllar perquè les polítiques i els serveis relacionats amb la salut mental s’ajustin a les normes internacionals de drets humans“.

El  Consell ha sol·licitat a l’Alt Comissionat que organitzi una consulta d’un dia i mig de durada (probablement al maig del 2018) per debatre l’assoliment d’una perspectiva de drets humans en salut mental, l’intercanvi de bones pràctiques i l’aplicació d’orientacions tècniques. També ha sol·licitat que es convidi els òrgans creats en virtut de tractats, les institucions nacionals de drets humans i la societat civil, incloses les persones amb problemes de salut mental i les seves organitzacions.

Amb les conclusions d’aquesta consulta s’elaborarà un informe en què “s’identifiquin estratègies per promoure els drets humans en la salut mental i eradicar la discriminació, l’estigma, la violència, la coacció i els abusos en aquest àmbit, també mitjançant la formació i la capacitació de tots els grups d’interessats“.

Aquesta resolució del Consell ha vingut ocasionada per la seva “profunda preocupació” per què les persones amb problemes de salut mental de tot el món “puguin ser objecte, de manera generalitzada, de discriminació, estigma, prejudicis, violència, abusos, exclusió social i segregació, internament il·legal o arbitrari, medicalització excessiva i tractaments que no respectin la seva autonomia, voluntat i preferències “.

El passat 16 d’octubre l’Assemblea General de l’ONU va decidir per segon cop que l’Estat espanyol formi part del Consell de Drets Humans durant els propers anys 2018 a 2020.