Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Les persones amb discapacitat no necessitaran un dictàmen mèdic per poder contraure matrimoni

matrimoni

El Ple del Congrés dels Diputats ha aprovat el 22 de juny una proposició de llei per a la modificació de la Ley de Jurisdicción Voluntaria amb l’objectiu que les persones amb diversitat intel·lectual, mental o sensorial puguin contraure matrimoni sense haver de presentar un dictamen mèdic que ho autoritzi. Aquesta reforma legal, principalment promoguda pel Comitè Espanyol de representants de persones amb discapacitat (CERMI), corregeix una situació de discriminació històrica i de vulneració de drets fonamentals.

Amb la modificació, que compta amb el consens del Govern i tots els partits polítics, només s’exigirà el dictamen mèdic en cas que algun dels contraents “presenti alguna condició de salut que de manera evident, categoria i substancial pugui impedir que presti el consentiment matrimonial”, tal com recull ara l’article 56 del Codi Ciivil. D’aquesta manera, es fa menció a qüestions de salut i no de capacitat.

La proposta de modificació de la llei de Jurisdicció voluntària anula la necessitat de presentar aquest dictamen mèdic arriba després de la seva aprovació al Senat, primer, i després al Congrés. Des del CERMI s’ha fet una tasca de incidència política per poder canviar aquesta discriminació, que després de ser ratificada pel Congrés dels diputats podrà entrar en vigor abans del 30 de juny.

Per a més informació:

Las personas con discapacidad podrán casarse sin presentar dictamen médico (CERMI, 22-06-2017)