Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

La Guia de Recursos en Salut Mental de Santa Coloma de Gramenet, disponible on line

guiaStaColoma

La Guia de Recursos de Salut Mental i Addiccions de Santa Coloma de Gramenet ha estat elaborada en el marc de treball de la Taula de Salut Mental i Addiccions, que aglutina tots els serveis i recursos municipals i les entitats del tercer sector de Santa Coloma de Gramenet.

La nova Guia de Recursos de Salut Mental i Addiccions de Sant a Coloma de Gramenet és una iniciativa de la Taula de Salut Mental i Addiccions que es divideix en 5 apartats: Atenció primària, Atenció a la comunitat, Atenció Hospitalària, Recursos socials i Món Associatiu, on aglutina, a tall informatiu, tots el serveis i recursos municipals i de les entitats del tercer sector existents a la ciutat. Està pensada per facilitar que les persones afectades per l’alcoholisme, una altra drogodependència o algun transtorn mental conseguin quins serveis hi ha al seu abast, què fan, on són i quins passos han de seguir per accedir-hi. Una informació força útil per als familiars i persones properes, i també per als professionals, que ara tindran en un document tota la xarxa de serveis i d’entitats que treballen en aquests àmbits.

Podeu recordar la presentació de la Guia que es va fer a l’abril en aquest vídeo: