Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Edgar Vinyals i Xavier Comin, candidats de la Federació i VEUS al Consell Rector de l’IMPD

eleccionsIMPD

L’Ajuntament de Barcelona celebra les eleccions del dissabte 2 de juliol al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), l’organisme municipal que representa el col·lectiu de la diversitat funcional i discapacitat a Barcelona. L’àmbit de la salut mental té la representació de 2 membres al Consell Rector. Des de la Federació Salut Mental Catalunya i la Federació VEUS hem presentat la candidatura conjunta d’Edgar Vinyals i Xavier Comin, com a representants del nostre moviment associatiu i de les persones amb problemes de salut mental.

Qui pot votar?

 • Majors d’edat amb diversitat funcional/discapacitat, empadronades a la ciutat de Barcelona i certificat de grau de discapacitat.
 • Pare/mare o tutor de menors de 18 anys amb certificat del grau de discapacitat del menor, i empadronats a la ciutat de Barcelona.
 • Només es poden votar candidats del mateix sector de diversitat funcional/discapacitat del de la persona que vota.
 • Les persones amb més d’una discapacitat certificada (registre) poden votar més d’un representant, de cada sector segons consti en el certificat.

 Com es pot votar?

 • En primer lloc, s’ha d’estar inscrits en el Cens Electoral. Es té en compte el darrer registre disponible (fitxer projecte usuari IMPD).
 • Vot anticipat (20 maig-30 juny):
  • per correu a les oficines de correus de la ciutat de Barcelona,
  • o amb mitjans electrònics de manera remota o supervisada des d’un punt tecnològic de l’IMPD.
 • Vot presencial (eleccions dissabte 2 juliol):
  • en la seu de l’IMPD al carrer València, 344 planta baixa,
  • o en les Oficines a l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de BCN.
Edgar Vinyals

Edgar Vinyals

Xavier Comin

Xavier Comin

Què demanem en el nostre programa electoral?

1. Defensar els drets i deures dels usuaris de Salut Mental, perquè puguin exercir com a ciutadans actius i representar-se per ell mateixos.

La convenció de Nacions Unides ha suposat un pas endavant en el reconeixement de drets, però ens cal encara avançar molt perquè aquests siguin efectius en tots els àmbits. Treballarem, per tant, per assolir noves fites en aquest sentit, i aconseguir que s’apliquin les recomanacions i mandats que garanteixin la protecció dels drets i la seva correcta aplicació.

2. Treballar per impulsar accions que contribueixin a disminuir l’estigma i permetin un tractament normalitzat i positiu per part de la societat vers les problemàtiques de salut mental.

L’elevada discriminació associada a les problemàtiques de salut mental condiciona molts comportaments, limita l’accés a oportunitats i dificulta la participació i recuperació de les persones. Treballem per promoure iniciatives i estratègies que apostin per la lluita contra la discriminació. Volem una ciutat més inclusiva, que reconegui i incorpori a totes les persones.

3. Promoure accions que contribueixin a l’apoderament de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

El Pla europeu de salut mental assenyala la participació en primera persona i de les famílies com un aspecte essencial en el desenvolupament de polítiques públiques. El foment de l’apoderament és, per tant, un element cabdal que ha de permetre millorar la pròpia gestió de la situació i alhora contribuir a la defensa col·lectiva de millores en els tractaments i els serveis d’atenció púplics, especialment a les unitats d’hospitalització. Volem impulsar iniciatives de formació i capacitació en aquest sentit.

4. Apostar per una salut mental integral i transversal.

Cal desenvolupar estratègies i models d’intervenció que promoguin una atenció més transversal de la salut mental, des del punt de vista de la prevenció, promoció i atenció des dels diversos àmbits: ocupació , habitatge, educació , salut , participació comunitària, etc…. Estem convençuts que aquest és un element cabdal per generar oportunitats que contribueixin a millorar el procés de recuperació de les persones. Volem transformar el paradigma biofarmacològic.

5. Promoure iniciatives que apostin per la Inclusió i participació comunitària.

Hem de garantir la inclusió social i la participació comunitària de qualsevol ciutadà, i en aquest cas de les persones amb una problemàtica de salut mental. És imprescindible el desplegament de serveis comunitaris que garanteixin les oportunitats i els suports i acompanyament adient i necessari en cada cas.

Necessitem serveis més flexibles, més propers i accessibles i que treballin de forma conjunta posant a la persona en el centre de la intervenció. Necessitem més oportunitats i recursos de suport a l’habitatge, a la ocupació i inserció laboral, al lleure, i a la formació.

6. Promoció de l’associacionisme i de la participació.

Les associacions en primera persona i de familiars tenen un paper molt rellevant, tant a nivell de suport i acompanyament mutu, com per fer més efectiva la seva participació i incidència en la defensa de drets i en la millora i transformació del model d’atenció en salut mental. Cal un impuls i un major suport en aquest sentit per poder desenvolupar la seva tasca. Volem treballar per aconseguir un major suport al moviment associatiu.

 7. Promoure iniciatives adreçades a l’àmbit de Salut Mental dins del Pla d’Acció Municipal.

Volem treballar de forma coordinada amb totes les associacions de Barcelona ciutat per poder escoltar-les, generar espais de reflexió i debat i poder transmetre les nostres iniciatives i peticions de forma col·lectiva per millorar la salut mental de la ciutat. Reivindicarem el dret a escollir els tractaments i sobretot el tracte!

Quin són els nostres candidats suplents?

 • Marta Tubau ………………………………………………..Associació sociocultural Matissos
 • Josep Aguilar i Triviño……………………………………Associació AFEMM Nou Barris

Més informació sobre les eleccions a l’IMPD, els nostres candidats i el programa electoral en aquests documents:

Eleccions Consell Rector IMPD 2016

Candidatura conjunta Federació SMC i VEUS