Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

El Programa d’Acompanyament a la Vida Independent beneficia 20 persones cada any

acompanyament

La persona amb trastorn mental sever, de vegades, té dificultat per conèixer i saber utilitzar de forma adequada els diferents serveis, recursos i equipaments del seu propi barri, ciutat o municipi. Les dificultats cognitives i relacionals poden fer que el procés de rehabilitació psicosocial sigui llarg i complex.

La persona pot patir al llarg del camí recaigudes amb o sense ingressos hospitalaris més o menys llargs que l’allunyen del procés de recuperació. Si a més, la persona no té suport de la família o aquesta se sent sobrecarregada en la tasca cuidadora, les possibilitats de millora es veuen minvades substancialment.

El Programa d’Acompanyament Comunitari a la Vida Independent té aquest doble objectiu:

  • acompanyar la persona en les seves dificultats i enfortir la seva motivació i autoestima
  • treballar cap a la seva autonomia i autogestió per assolir el seu projecte de vida

Requisits per accedir al programa:

  • patir un trastorn mental
  • ser atès per la xarxa de salut mental del municipi
  • ser derivat per part dels professionals de referència
  • acceptar voluntàriament el programa

Com sol·licitar-ho?
Posar-se en contacte amb la Fundació Salut Mental Catalunya:

fundacio@salutmental.org - 93 272 14 51

triptic_Acompanyament

triptic_Acompanyament2