Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Un informe denuncia la violació de Drets Humans de les persones amb trastorn mental

informeDrets2015

Salut Mental España ha publicat l’”Informe sobre l’estat dels Drets Humans de les Persones amb Trastorns Mentals 2015“, un document, de caràcter tècnic, que ha estat elaborat des del servei d’Assessoria Jurídica de la Confederació i ha comptat amb la participació, col·laboració i aportacions del Comitè Jurídic.

El document recull els avenços i les vulneracions de Drets Humans d’acord amb els articles de la Convenció ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, detectades al llarg del 2015 tant per l’assessora jurídica de la Confederació com les facilitades pels membres del Comitè Jurídic. Sota epígrafs com ‘El dret dels nens‘, ‘El dret a la vida‘, ‘La protecció a la integritat personal‘ o el ‘Dret a la salut‘, l’informe descriu quines són les principals vulneracions que es produeixen en relació a aquests temes i més aporta casos reals que il·lustren aquestes situacions.

El document inclou com a annex l’informe aprovat el 2015 pel Comitè Jurídic sobre “L’ingrés involuntari a la llum de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat” i una anàlisi específica sobre l’accés a la Justícia per part de persones amb trastorn mental.

A més, en les seves primeres pàgines s’ofereix informació des d’una perspectiva de gènere sobre les demandes ateses pel servei d’Assessoria Jurídica de la Confederació en 2015, un apartat que llança unes interessants conclusions sobre l’assiduïtat i tipus de demandes que arriben al servei per part d’homes i dones.