Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

La Taula del Tercer Sector demana més habitatge social i un model d’atenció més comunitari

taulaPuigdemont

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials, es va reunir el dia 18 de febrer amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per alertar al president català que la crisi social s’ha cronificat a Catalunya i per demanar que impulsi un nou Pla de Suport al Tercer Sector Social, tal i com es va fer en la passada legislatura i s’hi va comprometre el President Puigdemont el passat 10 de gener en el seu discurs d’investidura.

Entres les demandes de la Taula destaquen:

  • La cessió de més habitatges a les entitats socials: Les entitats socials han manifestat que necessiten 770 habitatges en menys de dos anys per atendre persones amb greus necessitats. El Tercer Sector Social català gestiona avui 1.522 habitatges socials on hi viuen prop de 7.000 persones molt vulnerables. Les entitats financeres tenen uns 47.000 habitatges buits, mentre que la Generalitat en disposa de 922.
  • Passos efectius cap a la integració de l’atenció social i sanitària: L’index de població sobreenvellida (la proporció de les persones majors de 64 anys que tenen 85 anys o més) es duplicarà en els propers anys. Al mateix temps, l’exigència ciutadana i les necessitats d’atenció creixeran també en persones de totes les edats, a causa de la proliferació de malalties cròniques, l’evolució del model familiar o l’increment de la pobresa. Sense aquesta integració, el model social i sanitari actual serà cada cop més ineficient, perquè no podrà garantir una atenció ni suficient ni adequada a aquestes noves necessitats
  • Impulsar la transició del model d’atenció residencial a un model més comunitari: Seguint l’estratègia Europa 2014-2020, la transició cap a un model d’atenció social més comunitari ha d’esdevenir també una prioritat per al Govern català aquests anys vinents. La Taula del Tercer Sector li ha demanat que s’inverteixin fons europeus en aquest objectiu i en donar suport a les 3.000 entitats socials catalanes que agrupa la Taula del Tercer Sector per fer aquesta transició.
  • Nova modalitat de concertació de serveis socials amb el Tercer Sector: D’acord amb les noves directives europees de contractació pública de febrer de 2014, la Taula del Tercer Sector li ha demanat al President Puigdemont que la Generalitat lideri una modernització de l’actual sistema de concertació de serveis socials amb el Tercer Sector, per mitjà de la introducció d’aquesta nova modalitat contractual en la Llei catalana de Serveis Socials.