Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Oferta de feina: cerquem Responsable de programes de formació i apoderament

FederacioSMC_logo

PERFIL DEPARTAMENT TÈCNIC FEDERACIO SALUT MENTAL CATALUNYA:

Selecció de personal

La Federació Salut Mental Catalunya, cerca un/a responsable de programes de formació i apoderament.

Funcions:

 • Identificació de necessitats formatives i disseny de plans de formació.
 • Coordinació d’accions formatives orientades a l’apoderament, capacitació i suport a les persones.
 • Preparació i revisió de materials psicoeducatius o formatius en matèria d’apoderament, capacitació i suport a les persones (formacions presencials, a distància, online, elaboració de guies…).
 • Coordinació global dels programes d’apoderament Prospect a Catalunya.
 • Orientació i suport a entitats en aspectes relacionats amb activitats de formació, apoderament i suport a les persones diagnosticades i familiars.
 • Coordinació, suport i seguiment de les activitats de psicoeducació, formació i ajuda mútua desenvolupades pels tècnics/ques a territori en el marc de Projecte Activa’t.
 • Impartició de formacions i xerrades sobre les àrees de la seva competència.
 • Participar a les accions de seguiment i avaluació del projecte.
 • Elaboració de memòries e informes, sol·licitud de finançament i justificació de projectes en l’àmbit de les seves competències.
 • Assistència tècnica a la direcció del projecte en els casos en els que sigui necessari.

Requisits:

 • Formació acadèmica:
 • Titulat/da Universitari/a amb Llicenciatura en Psicologia o d’altra titulació universitària ampliada amb experiència demostrada per al lloc de treball.

Formació específica:

 • Rehabilitació psicosocial.
 • Model d’Atenció Comunitària al Trastorn Mental Sever.
 • Intervenció familiar.
 • Serveis d’informació, orientació i assessorament.
 • Apoderament.
 • Inclusió Social.
 • Dinamització de grups i de la societat civil.
 • Psicoeducació.
 • Bases de dades.
 • Espais de participació.
 • Plans de formació.
 • Formació on line.

Competències necessàries:

 • Habilitats de comunicació assertives
 • Capacitat de escolta activa
 • Sensibilitat interpersonal
 • Capacitat de planificació i organització de la feina
 • Capacitat per al treball en equip.
 • Automotivació.
 • Tolerància a l’estrès.
 • Adaptabilitat als canvis.
 • Sensibilitat organitzacional.
 • Capacitat per anàlisi de problemes.
 • Habilitats per parlar en públic.

Idiomes:

 • Imprescindible: català i castellà correctes.
 • Anglès: nivell Advanced.

Altres Valoracions:

 • Recomanable carnet de conduir i vehicle propi. El lloc de treball comporta desplaçaments pel territori català per impartir formacions.
 • Flexibilitat horària. Es requereix disponibilitat per assistir a les formacions establertes fora de l’horari laboral, es facilita la compensació horària.

Condicions contractuals:

 • Jornada : 30 hores (amb possibilitats d’ampliació fins a 40)
 • Contracte : Obra i servei
 • Categoria : Responsable de programes de formació i apoderament.
 • Sou brut anual : 22.770,12 euros (a 30 hores)
 • Horari : A concretar.
 • Data incorporació : A partir de l’1 de febrer de 2016

Currículums fins : 10 de gener de 2016.
Enviar a : pnunez@dacconsultants.com