Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Nou Barris s’activa per millorar l’atenció a les persones i famílies amb problemes de salut mental

Foto Luis Ros

Foto Luis Ros

L’Associació AFEM Nou Barris, l’Associació Centre Higiene Mental Nou Barris (que gestiona els Centres de Salut Mental Nord i Sud de Nou Barris), l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Departament de Salut i la Federació Salut Mental Catalunya, van presentar ahir al vespre a Seu del Districte de Nou Barris el programa pilot “Activa’t per la salut mental” al Districte de Nou Barris, a Barcelona. Aquest projecte pretén apoderar les persones amb problemes de salut mental greus i les seves famílies en el tractament i el procés de recuperació, i convertir-les en agents actius de la seva salut.

El projecte pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental greus i els seus familiars, puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida. És un projecte en el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, que estableix el suport a les famílies com element clau, responent així a una demanda històrica. L’Activa’t s’inicia amb un pilot de 3 anys de duració amb l’objectiu d’avaluar-lo i incorporar-lo a les xarxes públiques d’atenció catalanes. El districte de Nou Barris és un dels 12 territoris catalans seleccionats per dur-lo a terme; i són l’Associació AFEM Nou Barris i el proveïdor de serveis sanitaris Associació Centre Higiene Mental Nou Barris qui lideraran el projecte.

Nou Barris s’activa per la salut mental

El districte de Nou Barris te una llarga trajectòria de treball conjunt coordinat entre serveis sanitaris i socials i l’associació de familiars per garantir un model d’atenció comunitària a les persones amb trastorn mental greu i les seves famílies.

A Nou Barris, amb el suport de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, ja s’ha posat en funcionament el projecte, que inclou:

  •  Espai Situa’t: servei d’informació, especialitzat en salut mental, dirigit a la ciutadania en general i específicament a persones amb problemes de salut mental greu i les seves famílies.
  • Psicoeducació: servei per a famílies (PROENFA) i persones que pateixen un problema de salut mental greu desenvolupat pels professionals del CSMA Sud i Nord dins del Programa Trastorn Mental Sever (TMS) per infermers i psiquiatres.
  • PROSPECT: servei de desenvolupament de l’apoderament.
  • Grups d’ajuda mútua: servei de suport continuat basat en la experiència entre iguals.

El servei Espai Situa’t, emplaçat al Centre Integral de Salut Cotxeres ubicat a l’Av. de Borbó, 18-30, ofereix informació, orientació i assessorament específic sobre els trastorns mentals a la persona o la família, però també és un espai obert a la ciutadania per informar-se de qualsevol qüestió relacionada amb la salut mental. L’accés al circuit d’atenció el determina el centre de salut mental.

L’accés a la informació i al coneixement contribueix de forma molt positiva a una responsabilització i gestió més eficient del propi procés de cura i l’ús de recursos, a un benestar més elevat i a una participació compartida en la presa de decisions que situa el ciutadà al centre del sistema, tal com s’impulsa des de les accions incloses al Pla de salut 2011-2015.

L’abast del programa a Nou Barris

En l’actualitat, s’ha fet la presentació del programa a pacients i familiars. L’Espai Situa’t ja ha atès diverses demandes de famílies i persones afectades, i també ha ofert assessorament a professionals de les xarxes social i associativa. Es preveu incrementar el nombre de demandes ateses, fins una mitjana de 70 casos anuals. Paral·lelament, està previst l’inici del programa formatiu psicoeducatiu (Proenfa) durant el darrer trimestre de l’any.

L’Associació Centre Higiene Mental Nou Barris, que gestiona el CSMA Sud i el CSMA Nord de Nou Barris, atén a la població de referència que inclou en aquest moment el projecte.

 La iniciativa inclou 12 territoris i preveu atendre 3.000 ciutadans

A més de Nou Barris, els territoris on s’ha implantat la prova pilot són Sabadell, Girona, Granollers, Manresa, Lleida, Terres de l’Ebre, Tarragona, Igualada, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Vilanova i la Geltrú. La prova pilot preveu abastar unes 3.000 persones als diferents serveis del circuit. “Activa’t per la salut mental” compta també amb la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, les quatre diputacions, l’Institut municipal de persones amb discapacitat i el suport de l’Obra Social de “la Caixa”, entre d’altres entitats privades.