Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Els centres de salut mental de Catalunya registren 81.000 nous casos al 2014

central2014

L’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya ha donat a conèixer les dades de la Central de Resultats 2014 en l’àmbit de la salut mental i addiccions. Les dades aportades pel Departament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) recullen la informació de tots els centres de la xarxa de salut mental del SISCAT per a l’any 2014.

A continuació mostrem algunes de les dades més destacades, que no mostren grans variacions en el cas dels adults que s’han visitat als centres de salut mental, però si un increments dels casos atesos en la població menor de 18 anys.

Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA)

 • 169.919 persones ateses, el que suposa el 2,5% sobre el total poblacional de Catalunya
 • la mitjana de visites per persona atesa ha estat de 6,5
 • 55.963 nous casos, el que suposa un 0,9% de la població catalana
 • les persones amb trastorn mental greu (TMG) suposen un terç de les persones ateses i gairebé la meitat de les visites realitzades
 • el percentatge de TMG d’un CSMA que requereix ingrés hospitalari durant l’any ha passat del 10% l’any 2012 al 8% l’any 2014
 • el percentatge de pacients ingressats que han estat atesos a un CSMA durant l’any d’hospitalització, un dels indicadors nous d’aquest informe, és del 70% i hauria de ser proper al 100%
 • les raons que podrien explicar aquest 30% seria la derivació a la xarxa privada, deficiències en el sistema de derivació entre hospitals i CSMA o l’existència d’un sistema més fragmentat amb problemes de sectorització
 • en un 1,5% de pacients afectats d’esquizofrènia s’ha resolt la polimedicació detectada en l’informe anterior
 • al 88,8% dels pacients amb trastorn bipolar se’ls ha dispensat eutimitzants durant el 2014; hi ha una bona adherència dels professionals a les guies terapèutiques i un bon maneig farmacològic
central6

Serveis d’hospitalització de salut mental d’adults

 • 16.449 altes al 2014 als hospitals monogràfics psiquiàtrics i els serveis de psiquiatria d’adults
 • els reingressos a 30 dies segueix sent baix però ha passat del 5,3% al 7,0%
 • 2.998 altes de subaguts, amb una estada mitjana de 63,2 dies, en lloc dels 67,2 dies de 2013
 • els reingressos a 30 dies han sigut del 3,6%

Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) 

 • 59.570 persones ateses, un 7% més que l’any passat
 • aquest volum de persones ateses representa el 3,9% de la població de Catalunya menor de 18 anys
 • una mitjana de 6,2 visites a l’any
 • 25.136 nous casos, l’1,8% de la població catalana d’aquest grup d’edat
 • en els darrers sis anys el nombre total de persones ateses en CSMIJ ha crescut un 27,6%
 • 1 de cada 8 persones ateses en un CSMIJ pateix un trastorn mental greu, un 53% més que en el 2009
 • el TDAH és el diagnòstic més freqüent i està present en un de cada quatre pacients atesos
 • entre les patologies emergents prioritzades, destaquen els trastorns de l’espectre autista que suposen el 8,4% dels menors atesos, el que suposa un increment del 12% respecte al 2013
 • el 50,1% de les famílies dels pacients atesos en els CSMIJ han realitzat visites especificades com a tractament familiar
central7

Serveis d’hospitalització de salut mental de població infanto juvenil

 • 1.331 ingressos als hospitals monogràfics psiquiàtrics i els serveis de psiquiatria dels hospitals d’aguts de població menor de 18 anys
 • el 17,1% de les hospitalitzacions han sigut TMG (16,1% en el 2013)
 • un 12,3% per trastorn de la conducta alimentària (12,3% en el 2013)
 • un 9,3% per trastorns del comportament (9,3% en el 2013)
 • el percentatge d’ingressos urgents ha passat del 53,1% l’any 2013 al 58,5% l’any 2014

Enllaç relacionat:

Central de Resultats 2014 en l’àmbit de la salut mental i addiccions