Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Més primeres visites, joves atesos i casos de trastorn greu als centres de salut mental d’Igualada

plasalutigualada

L’Ajuntament d’Igualada ha presentat el Pla de Salut 2015-18, en el qual es poden veure les dades sobre salut mental a la població i a la comarca de l’Anoia al període 2010-13 i conèixer quines són els principals plans d’acció pels propers anys. En general, les xifres parlen d’una augment dels casos atesos als centres de salut mental pública, tant d’adults com infantils i juvenils.

Principals dades de salut mental del Pla de Salut d’Igualada:

  • A la comarca de l’Anoia, del 2010 al 2013, les primeres acollides del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) s’han incrementat un 16,7% i els seguiments han disminuït un 10%.
  • El Programa de Trastorns Mentals Severs (TMS) durant el mateix període i per tota la comarca ha patit un augment del 15,12% en els seus usuaris.
  • El Programa de Seguiment Individual (PSI) ha augmentat en un 12,5%. El Centre de Dia de Salut Mental atén a persones afectades de trastorn mental sever, majors de 18 anys i residents a la comarca de l’Anoia.
  • Les persones usuàries porten a terme el Programa Individual de Rehabilitació i Reinserció. Durant el 2013, s’ha atès un 28% més de casos que a l’any anterior (68 casos) dels quals 28 han estat nous.
  • El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) durant el 2013 ha atès 1.400 casos de la comarca, un 50% més que a l’any anterior. El 56% dels casos atesos ho són per trastorn de les emocions.
igualadasm

En relació al Pla d’Acció en salut mental, algunes de les actuacions i prioritats previstes són:

  • Dissenyar un programa formatiu per capacitar els professionals de l’educació en aspectes d’educació per al benestar emocional.
  • Continuar i ampliar l’oferta formativa a les escoles de secundària del municipi en matèria d’educació emocional i foment de l’autoestima a través del Catàleg AIRE, amb especial èmfasi en la prevenció de les relacions abusives, en els trastorns de la conducta alimentària, i en el foment de l’autoestima i l’empoderament dels adolescents i joves.
  • Realització de cursos per capacitar als professionals de l’Ajuntament per fer front a situacions on està implicada una persona amb trastorn mental. “Comprenem la malaltia mental”.
  • Coordinació de la Taula de Salut Mental de l’Anoia.
  • Difusió de campanyes específiques per combatre l’estigma que pateixen les persones amb trastorn mental (Exemple: Campanya Obertament)

Enllaç relacionat:

Pla de Salut 2015-18, Ajuntament d’ Igualada