Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

La Generalitat posa en marxa l’acció de govern integral en salut mental amb una reunió entre set departaments

boibaiget

La Secretaria de Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya va iniciar el maig del 2013 un pla integral per engegar l’acció interdepartamental en matèria de salut mental, una acció coordinada i conjunta entre els diferents departaments en la que també han participat entitats del col·lectiu de la salut mental a Catalunya, com en el cas de la Federació Salut Mental Catalunya (SMC). El compromís personal del president català, Artur Mas, es va fer notori amb el seu discurs durant la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, organitzat el passat 12 d’octubre a Vilanova i la Geltrú per la Federació SMC.

L’aprovació posterior del pla d’acció integral a finals d’octubre ha tingut continuat amb la reunió interdepartamental en salut mental del 16 de gener. La trobada va comptar amb la participación dels departaments de Presidència, Economia, Ensenyament, Salut, Benestar Social i Família, Empresa i Ocupació, i Justícia. Entre els representants del sector de la salut mental, van asistir el president i la directora de la Federació SMC; Xavier Trabado i Marta Poll. La reunió va servir per fer balanç de les actuacions fetes al 2013 i definir les línees a desenvolupar al 2014.

Els principals temes a treballar en l’àmbit de la salut mental entre tots els departaments de la Generalitat al 2014 destaquen:

  • Desplegament del model de suport a l’habitatge integral per consolidar les places existents, flexibilitzar l’accés a les mateixes i ampliar-ne el número en el futur.
  • Desplegament i suport en el pilotatge d’un programa de suport i formació a les famílies i persones amb trastorn mental, que fomenti l’apoderament i el paper actiu d’aquestes persones.
  • Continuïtat i suport al projecte Obertament de lluita contra la discriminació i l’estigma en salut mental.
  • Constituir un espai de treball que permeti desplegar accions específiques en inserció laboral amb actuacions en matèria de prevenció i model d’acompanyament.
  • Desplegar accions que contribueixin  a la integració de les intervencions dels serveis de salut, socials i educatius en la población infanto juvenil, definint de manera conjunta  protocols, acords i programes d’intervenció.
  • Millorar la tramitació dels processos d’incapacitació per millorar el suport i l’atenció als tutelats.

Al 2014 s’haurà de treballar també la millora de l’atenció de la salut mental en l’àmbit judicial, la promoció de l’associacionisme i la seva participació en l’àmbit de la salut mental, juntament amb els professionals, les administracions i la resta d’agents del sector.