Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

La Generalitat retalla un 20% les ajudes del programa de suport a la propia llar per a persones discapacitades depenents

autonomia_llar

Els mitjans s’han tornat a fer ressó de les novetats en el Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (PSALL), impulsat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, possibilitant-ne l’autonomia, mitjançant un ajut complementari que li proporcioni el suport personal necessari per a la seva integració social.

Actualment unes 875 persones discapacitades es beneficien a Catalunya d'aquest programa amb el cobrament mensual de 626 euros, que, amb efectes retroactius a l'1 de gener del 2013, passaran a ser 500 euros mensuals.

Des de Salut Mental Catalunya, tant la Federació com AMMFEINA, volem insistir en alertar sobre les dues grans mancances en el nou programa, que afecten directament a l’àmbit de la salut mental:

-          La restricció en l’accés del número de persones beneficiàries, que han de disposar de la valoració de dependència per poder rebre l’ajut. Tot i que una instrucció posterior matisa que s’admetran sol·licituds de persones que encara no tinguin reconeguda la dependència, presentant la sol·licitud de la valoració de la dependència dins el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de l’Ordre al DOGC (16 maig), aquesta modificacio no aborda d’arrel la limitació que comporta la vinculació a la valoració de la dependència i continua limitant els beneficiaris actuals o potencials.

-          La retallada sobre la tarifa del servei. La mesura farà que moltes d’aquestes entitats de l’àmbit de la salut mental hagin estat treballant comptant amb uns diners que finalment seran menors que els que s’havien previst. La mesura, a més, s’aplicarà amb caràcter retroactiu i no s’ofereixen alternatives ni flexibilitat per aplicar-la. Això afectarà de manera substancial a la viabilitat de la prestació del servei i, per tant, a la seva sostenibilitat i qualitat en l’atenció a les persones.

Estem convençuts de la necessitat del desplegament de recursos d’habitatge en totes les seves modalitats per a persones amb problemes de salut mental, així com de la rellevància d’aquest servei i el seu encaix en el itinerari de recuperació de les esmentades persones i del exercici dels seus drets com a ciutadans. Ens preocupa la situació  actual i futura, la seva continuïtat i la seva aplicació en l’àmbit de la salut mental. Ens cal definir un model propi que permeti donar respostes més ajustades  a les necessitats especifiques de les persones que tenen un problema de salut mental.

La consolidació del programa PSALL és fonamental per garantir l’autonomia a la llar del col·lectiu de la salut mental.En aquest sentit, des de la Federació SMC estem  a l’espera d’una reunió amb del Departament de Benestar Social i Família per assegurar aquesta continuitat.

Enllaç relacionat:

Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar

zp8497586rq