Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

La Generalitat proposa millorar l’atenció en salut mental amb una major interacció del serveis sanitaris i socials

SMC salutmental Catalunya

El Govern català ha aprovat amb data 03/09/2013 la creació del Pla Interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials, que reforçarà l’acció conjunta del Departament de Salut i del Departament de Benestar Social i Família en el tractament de les malalties, especialment les cròniques. L’objectiu és millorar l’atenció sanitària i sociosanitària dels ciutadans amb la creació d’una xarxa integral i integrada de serveis eficient i de qualitat.

El programa de prevenció i atenció a la cronicitat, inclòs en el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, aborda aquestes patologies des d’una perspectiva integradora tant des del punt de vista sanitari com de serveis socials.

Entre els  objectius del Programa Interdepartamental  destaquen:

-          La interacció entre la xarxa d’atenció especialitzada de salut i la xarxa de serveis socials bàsics

-          la interacció entre els àmbits sanitari i social de la xarxa de salut mental i el desenvolupament d’un model d’atenció integral sanitària i social en salut mental

-          l’adequació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental

Des de la Federació Salut Mental Catalunya celebrem aquesta notícia i ens sumem a col·laborar i participar en  el compromís que això significa per part del Govern i el pas endavant  en poder treballar a nivell integral i integrat, un pla que ha  permetre fer un pas endavant  i  poder treballar  de manera més  eficient i al servei de les persones i del seu benestar. Això suposaria una millora qualitativa en l’atenció prestada a les persones amb trastorn mental que formen part d’un tant per cent inclòs com a malalties cròniques dins del Pla de Salut 2011-2015.

Alhora ens agradaria que això ajudés a impulsar la creació i agilitzar la cobertura de totes les places d’habitatge necessàries dins el sector de salut mental,  que el sector reclama des de fa temps, donat que hi ha una carència per part de les places prestades i les places demandades.

Per poder desplegar un model efectiu però ens cal  no només definir-lo sinó també invertir  en el seu desenvolupament . Encara estem lluny de disposar d’un sistema d’atenció social, de suport a la llar i d’habitatge consolidat, que garanteixi l’accés, la cobertura i la integració de xarxes en funció de les necessitats en tot el territori. Esperem, doncs, que aquesta reordenació de recursos econòmics permeti invertir en els àmbits on encara  hi ha mancances  importants, contribuint a impulsar i donar resposta a un model d’atenció social i sanitària en salut mental que el conjunt de les famílies i persones afectades reclama des de fa temps.

Enllaç relacionats:

La nova convocatòria del Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar redueix el número de beneficiaris i els ajuts

Nota de premsa del Pla Interdepantamental de la Generalitat