Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

La nova convocatòria del Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar redueix el número de beneficiaris i els ajuts

psall

El Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar (PSALL) està impulsat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, possibilitant-ne l’autonomia, mitjançant un ajut complementari que li proporcioni el suport personal necessari per a la seva integració social.

El passat 16 de maig es va publicar al DOGC l’ordre BSF/84/2013, de 3 de maig, per la qual s’aprovaven les bases i s’obria la convocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a l’any 2013. Una bona notícia, en principi, ja que al 2012 el programa no va rebre subvenció pública i no es va poder aplicar.

Tot i això, des de Salut Mental Catalunya volem alertar de dues grans mancances en el nou programa, que afecten directament a l'àmbit de la salut mental:

  • La restricció en l’accés del número de persones beneficiàries, que han de disposar de la valoració de dependència per poder rebre l'ajut. Tot i que una instrucció posterior matisa que s’admetran sol·licituds de persones que encara no tinguin reconeguda la dependència, presentant la sol·licitud de la valoració de la dependència dins el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de l’Ordre al DOGC (16 maig), aquesta modificacio no aborda d’arrel la limitació que comporta la vinculació a la valoració de la dependència i continua limitant els beneficiaris actuals o potencials.
  • La retallada sobre la tarifa del servei. La mesura farà que moltes d’aquestes entitats de l’àmbit de la salut mental hagin estat treballant comptant amb uns diners que finalment seran menors que els que s’havien previst. La mesura, a més, s’aplicarà amb caràcter retroactiu i no s’ofereixen alternatives ni flexibilitat per aplicar-la. Això afectarà de manera substancial a la viabilitat de la prestació del servei i, per tant, a la seva sostenibilitat.

Des de Salut Mental Catalunya, tant la Federació com AMMFEINA, estem convençuts de la necessitat del desplegament de recursos d’habitatge en totes les seves modalitats per a persones amb problemes de salut mental, així com de la rellevància d’aquest servei i el seu encaix en el itinerari de recuperació de les esmentades persones i del exercici dels seus drets com a ciutadans.

Per això, hem manifestat, de manera fefaent, davant del Departament de Benestar Social i Família, el nostre desacord amb els continguts d’aquesta ordre i hem assenyalat la greu repercussió que pot tenir a curt termini.

autonomia llar

Pla d'acció des de Salut Mental Catalunya

Des de la publicació de l’ordre s’han mantingut diversos contactes amb responsables del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) i s’està a l’espera d’una resposta immediata de la Consellera del Departament de Benestar Social i Família a la sol·licitud d’entrevista que se li va formular per traslladar-li la mostra opinió i posicionament al respecte.

L’actual model català d’habitatge compta amb importants disfuncions, tant pel que fa a l’accés, vinculat a criteris com el percentatge de discapacitat, el grau de dependència, la convocatòria anual o a l’autoria de la prescripció, com pel que fa al disseny dels diversos dispositius, serveis i programes dins d’un itinerari que garanteixi la progressiva adquisició d’autonomia de la persona amb problemes de salut mental.

És en aquest sentit que, des de Salut Mental Catalunya, estem treballant, amb la resta del sector de la salut mental, i especialment en el marc de l’Acció Interdepartamental iniciada en el mes d’abril d’enguany. L'objectiu és incidir en el desenvolupament d’un model d’habitatge que possibiliti la convivència de dispositius residencials específics i especialitzats, amb diferents nivells d’atenció per aquelles persones amb necessitats de suport mes intenses, amb d’altres amb sistemes de suport flexible.

I fer-ho, sempre que sigui possible, facilitant el manteniment de la persona en el seu lloc de vida habitual, fet pel qual li atorguem tanta rellevància a la publicació de l’esmentada ordre i senyalem amb insistència la seva ineficàcia per adaptar-se a les diverses necessitats de totes i cadascunes de les persones amb problemes de salut mental.

Enllaç relacionat:

Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar

zp8497586rq