Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Usuaris, familiars i professionals de salut mental participen amb èxit en la 5a edició de la formació europea Prospect

Prospect_2013

La Federació Salut Mental Catalunya i Salut Mental Barcelona van coordinar del 10 al 26 d’abril passats la 5a edició del programa europeu de formació Prospect, que es va fer a la seu del Centre de Rehabilitació de la Fundació Els Tres Turons a Barcelona. Les reunions van servir per posar les bases per a la creació d'un espai comú per a la participació en l'àmbit de la salut dels diferents col·lectius: usuaris i famílies, i professionals.

La valoració de les persones que van participar en les jornades va ser molt positiva, tant de les persones amb trastorn mental com de les seves famílies, i els professionals de l’àmbit sociocomunitari, educadors i treballadors socials, i de l’àmbit sanitari, com ara psiquiatres, psicòlegs, infermers i terapeutes.

La EUFAMI (Federació Europea d’Associacions de Familiars amb Persones amb Malaltia Mental) impulsa des de fa anys programes de formació destinats a l’empoderament de les pesones amb trastorn mental i les seves famílies, amb l’objectiu que guanyin en capacitat i autonomia per portar una vida normalitzada com la resta de ciutadans, amb els mateixos drets i deures.

Aprofitar l’experiència pròpia és una de les bases del projecte, que utilitza la figura del facilitador com a persona encarregada de dinamitzar, facilitar i guiar l’aprenentage grupal, en funció sempre d’una metodologia participativa que es basa en l’ajuda mútua. Aquests facilitadors són persones amb trastorn mental, familiars i professionals, i, per tant, poden parlar amb coneixement de causa de com promoure la inclusió social des de la seva visió i vivència.

La formació liderada per la Federació va comptar, per primer cop en aquestes cinc edicions del programa Prospect a Catalunya, amb la presència de professionals de la psiquiatria, així com amb psicòlegs i treballadors socials i d’infermeria, i va obrir l’experiència a altres entitats de fora de la Federació, com en el cas de BCN Salut Mental: CPB Serveis Salut Mental, Fundació El Tres Turons, Associació Septimània i ASM Horta Guinardó.

Catalunya ha optat perquè aquesta formació s’apliqui de forma conjunta als quatre mòduls, integrant els objectius de totes aquestes àrees:

-       Persones amb trastorn mental:asseure i reforçar les bases per a la recuperació i integració social.

-       Familiars i amics:afavorir la recuperació de la confiança en un mateix, i reconèixer i aprofitar recursos interns i externs per millorar la seva qualitat de vida.

-       Professionals: promoure la reflexió sobre la relació entre trastorn mental i ciutadania, i establir propostes per a la millora de l'atenció.

-       Módul comú: millorar la comunicació entre els tres col·lectius implicats.

Aquesta és la cinquena edició del programa Prospect a Catalunya, després de les que es van fer a Badalona, a Barcelona i a les coordinadores de Lleida i Tarragona als darrers dos anys.

zp8497586rq