Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Salut Mental Catalunya forma part del nou Clúster de Salut Mental

cluster

El Clúster de Salut Mental de Catalunya s'ha constituït el dimecres 16 de gener a Sant Boi, ciutat impulsora del projecte, que ha acollit l'acte fundacional i la presentació oficial. Formen part del Clúster de Salut Mental de Catalunya: Ajuntament de Sant Boi, Alimmenta, Federació Salut Mental Catalunya i AMMFEINA Salut Mental Catalunya, Benito Mennni Complex Assistencial en Salut Mental- Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, Bionexo Ibérica, CataloniaBio, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ferrer, Fundació Orienta, Fundació Marianao, Fundació Parc Taulí-Observatori de Salut Mental de Catalunya, Health University of Barcelona Campus, Innobaix, Institució Balmes SCCL, Oryzon, Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Parc Científic de Barcelona, Lundbeck España SA, Miret Editorial, Starlab i UNED.

http://forextradingsystemss.com

El Clúster de Salut Mental de Catalunya es planteja com una concentració geogràfica d'empreses, serveis i institucions interconnectades que comparteixen reptes estratègics en l'àmbit de la salut mental. La raó de ser és fer convergir en un mateix espai la investigació, l'ensenyament i el guariment dels trastorns mentals.

El Clúster de Salut Mental de Catalunya neix amb els reptes de desenvolupar programes transversals per prevenir els trastorns mentalsi promoure la inserció sociolaboral d'aquelles persones que les pateixen, així com trencar barreres i superar estigmes. També fomentar l'activitat de docència i impulsar un sistema universitari especialitzat.

Propiciar la celebració de congressos internacionals de salut mental i fomentar l'aplicació de les TIC en el sector, o signar acords de col·laboració i integració en xarxes tecnològiques estratègiques del país, per, en conjunt, poder atraure noves inversions empresarials en aquest àmbit són altres dels objectius.

El Clúster de Salut Mental de Catalunya està impulsat des de fa anys per l'Ajuntament de Sant Boi i el centre psiquiàtric Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental, entre d'altres. En l'actualitat però, també hi formen part una vintena més d'empreses, farmacèutiques i institucions, com la Federació i AMMFEINA SMC.

El Clúster estarà presidit per la Fundació Orienta, una entitat dedicada des de fa anys a l'atenció a la salut mental infantil i juvenil de Sant Boi. En l'actualitat s'està rehabilitant el Palau de Marianao, edifici emblemàtic de Sant Boi, el qual esdevindrà seu del Clúster i del centre d'excel·lència en salut mental. San Boi ja va fixar, l'any 2008, la salut mental comunitària com el principal eix estratègic i de futur per a la ciutat.

zp8497586rq