Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Es constitueix el nou Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions

121201 Assistencia Consell salut

El conseller de Salut, Boi Ruiz, va presidir el passat 13 de novembre de 2012 l’acte de constitució del Nou Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions a la Sala d’actes del Departament de Salut.

El Pla de Govern 2011-2014 inclou en l’eix de Salut un àmbit de millora de l’eficiència i l’agilitat de l’Administració Sanitària, amb accions orientades a la simplificació de l’estructura administrativa i del sector públic , com el redimensionament dels òrgans assessors i col·legiats. En aquest sentit, el passat 30 d’octubre, el Govern de la Generalitat va aprovar els decrets de modificació i simplificació dels consells assessors dels plans directors d’oncologia, malalties de l’aparell circulatori, de salut mental i addiccions i sociosanitari.

El Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions ha passat de ser un consell d’un màxim de 90 persones a un altre amb un màxim de 20 membres, entre els quals destaquen professionals sanitaris experts, societats científiques, associacions de professionals i entitats associatives, entre les quals es troba la Federació Salut Mental Catalunya. El president del nou consell assessor serà el Dr. Pere Bonet.

Algunes de les funcions del nou Consell Assessor són:

1.- Revisió dels models d’atenció, cartera de serveis i prestacions de la xarxa pública.

2.- Adaptació de les estratègies de salut mental al model de prevenció i atenció a la cronicitat.

3.-Elaboració de recomanacions , guies de pràctica clínica i plans d’atenció específics a problemes de salut prioritzats.

4.- Disseny d’instruments per a la implantació dels models organitzatius, millora d’eficiència i plans de reordenació de serveis.

5.- Elaboració d’indicadors d’avaluació de sistemes d’atenció des d’una visió integral i de continuïtat assistencial.

6.- Definició de prioritats en l’àmbit de la innovació i les TIC en salut mental.

A més en el cas dels Plans Directors de Salut Mental i Addiccions i Sociosanitari es crea una Taula de participació com a òrgan consultiu de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris i del Servei Català de la Salut, atès que aquests dos àmbits presenten la singularitat de comptar amb una xarxa específica de serveis. Aquesta Taula de Participació comptarà amb dos persones representant als departaments de Benestar Social i família i de Justícia atès que les accions que es deriven d’aquests plans directors s’han de desenvolupar de manera coordinada entre els departaments competents.

zp8497586rq
zp8497586rq